SeMinPC Host
For at starte host servicen til fjernsupport, hent filen nedenfor og installer softwaren.
Hent fjernsupport host software